System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Vundament / Keldrisein

2.1.1 Vundamendi ja seina ühendussõlm

Seinakonstruktsioone vt. 3.2
Põrandakonstruktsioone vt. 1.1
1.
pinnas
2.
pandus (vee eemalejuhtimiseks)
3.
drenaažikiht (killustik, kruus)
4.
vundament
5.
krohv
6.
tihend
7.
tellisviimistlus
8.
hüdroisolatsioon
9.
Rockwool kivivill
10.
siseviimistlus
11.
sisemüüritis
12.
Rockwool kivivillaplaadid -Floor-Batts
2-1-1

2.1.2 Vundamendi ja seina ühendussõlm

Seinakonstruktsioone vt. 3.3
Põrandakonstruktsioone vt. 1.1
1.
pinnas
2.
pandus (vee eemalejuhtimiseks)
3.
drenaažikiht
4.
Rockwool kivivill
5.
krohv
6.
betoon plokid
7.
hüdroisolatsioon
8.
tihend
9.
Rockwool kivivill - Floor Batts
10.
tuuletõke
11.
prusstkarkassi
12.
kivisein/müüritis
13.
laudpõrand
2-1-2

2.1.3 Vundamendi ja seina ühendussõlm

Seinakonstruktsioone vt. 3.2
Põrandakonstruktsioone vt. 1.3
1.
vundament
2.
Rockwool kivivill - Floor Batts
3.
pinnas
4.
sillusriba
5.
dreeniv kiht killustikust või kruusast
6.
betoonplokid
7.
hüdroisolatsioon
8.
Rockwool kivivill
9.
kivisein/müüritis
10.
laudpõrand
2-1-3

2.1.4 Sokli soojustus

Seinakonstruktsioone vt. 3.2
Märkus: Krohviviiimistlus teostatakse vastavalt krohvisüsteemi tootja nõuetele.
1.
Rockwool kivivill
2.
seina sokliosa
3.
hüdroisoliatsioon
4.
kinnitusdetail
5.
krohviviimistlus
2-1-4

3.1.1 Keldriseina soojustus (puitsõrestikul)

Kelder soojustatakse.
Soojusisolatsioonikihi soovitatav paksus 50 mm. Keldri sein peab olema niiskuskindel.
1.
drenaažikiht
2.
hüdroisolatsioon
3.
betoon plokid
4.
puitkarkassi hüdroisolatsioon
5.
puitkarkass
6.
Rockwool kivivill
7.
aurutõke (min. 0,2 mm polüetüleenkile)
8.
siseviimistlus
3-1-1

3.1.2 Seestpoolt soojustatud keldrisein (metallkarkassil)

Kelder on köetav.
Soovitav soojustuskihi paksus 50 mm.
Keldri sein peab tõkestama välisniiskuse sisseimbumist.
1.
dreeniv kiht
2.
hüdroisolatsioon
3.
betoonplokid
4.
hüdroisolatsioon metallprofiilide all
5.
metallprofiilidest karkass
6.
Rockwool kivivill
7.
aurutõke (näit. polüetüleenkile paksusega 0,2 mm)
8.
kattekiht
3-1-2System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)