System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Tuulutatavad välisseinad

2.1.6 Plokkmüüritis-sein õhukesekihilise viimistluse ja tuulutatava õhuvahega

 
1.
välisviimistlus
2.
tuulutusvahe
3.
antiseptiliselt töödeldud horisontaaltalad
4.
antiseptiliselt töödeldud vertikaaltalad
5.
sidumisankur
6.
Rockwool kivivill
7.
plekk-kate
8.
dreeniv kiht
9.
pandus (vee eemalejuhtimiseks)
10.
müüritis
11.
siseviimistlus
12.
hüdroisolatsioon
13.
tihend
14.
põrandakate
15.
laag
16.
tasanduskiht
17.
Rockwool kivivill Floor-Batts
2-1-6

5.1.1 Seina soojustamine väljastpoolt, tahvelviimistlus

 
1.
põhitalad
2.
olemasolev sein
3.
hüdroisolatsiooniteip
4.
betoonitüübel
5.
Rockwool kivivill
6.
tuuletõke - Rockwool kivivill - Wentirock
7.
puuprussid
8.
hermeetik
9.
fassaadiviimistlusplaadid
10.
tuulutusvahe
5-1-1

5.1.2 Välisseina väiisnurga viimistlus (viimistlusplaatidega)

 
1.
fassaadi viimistlusplaadid
2.
tüübi id, kruvid
3.
nurgikud roovitise kinnitamiseks
4.
lisaroovitis
5.
naelad
6.
kandev roovitis
7.
tuuletõke
8.
Rockwool kivivill
9.
olemasolev seina konstruktsioon
5-1-2

5.1.3 Välisseina sisenurga viimistlus

 
1.
fassaadi viimistlusplaadid
2.
tuuletõke
3.
roovitise hüdroisolatsioon
4.
lisaroovitis
5.
naelad
6.
Rockwool kivivill
7.
kandev roovitis
8.
nurgikud roovitise kinnitamiseks
9.
kinnitustüübel
10.
olemasolev seinakonstruktsioon
5-1-3

5.1.4 Seinte soojustamine väljastpoolt, käsutades viimistluseks plaatmaterjali

 
1.
olemasolev sein
2.
Rockwool kivivill
3.
tuuletõke
4.
ventileeritav õhkvahe
5.
plaatvooder
6.
antiseptitud prussid
7.
hüdroisolatsioon
5-1-4

5.1.6 Seina soojustamine väljastpoolt, tuulutatav fassaad

 
1.
plekk
2.
välisviimistlus (fassaadiplaadid)
3.
Rockwool kivivill
4.
tuuletõke - Rockwooi kiviviilapiaadid Wentirock
5.
metallnurgik
6.
metallprofiil
7.
nurgik
8.
sein
9.
hüdroisolatsioon
10.
vundament
11.
tihend - Rockwooi kivivill
12.
Rockwooi kivivill - Fasrock
13.
krohv
14.
dreenivkiht
5-1-6

5.3.1 Seina soojustamine ventileeritavates fassaadides (eestvaade)

 
1.
Rockwool kivivill
2.
villatüübel
3.
metallprofiil
5-3-1

5.3.2 Seina soojustamine ventileeritavates fassaadides

 
1.
välisviimistlus (fassaadi paneel)
2.
villatüübel
3.
tuulutusvahe
4.
metallprofiil
5.
vahetükk
6.
Rockwool kivivill
7.
sein
5-3-2

5.3.3 Seina soojustamine ventileeritavates fassaadides (alumine osa)

Põrandakonstruktsioone vt. 1.2
1.
õhuvahe
2.
välisviimistlus (fassaadi paneel)
3.
villatüübel
4.
hüdroisolatsioon
5.
Rockwool kivivill
6.
metallprofiil
7.
vahetükk
8.
sein
9.
siseviimistlus
5-3-3

5.3.4 Seina soojustamine väljastpoolt, tahvelviimistlus (topeltkarkassi puhul)

 
1.
välisviimistlus
2.
antiseptiliselt töödeldud vertikaaltalad
3.
tuulutusvahe
4.
tuuletõke
5.
antiseptiliselt töödeldud horisontaaltalad
6.
Rockwool kivivill
7.
antiseptiliselt töödeldud vertikaaltalad
8.
hüdroisolatsiooniteip
9.
müüritis
5-3-4

5.3.5 Seina soojustamine väljastpoolt, tuulutatav fassaad (klaasviimistlus)

Tasanduskiht vähemalt 40 mm
(armatuurvõrgu silm 150 x 150 mm, traadi läbimõõt 4 mm).
Põrand paigaldatakse vastavalt tootja nõuetele.
1.
aken
2.
aknaraam
3.
aknalaud
4.
kinnituselemendid
5.
nurga konstruktsiooniprofiil
6.
hüdroisolatsioon
7.
Rockwool kivivill
8.
müüritis
9.
fassaadiviimistlus - klaas
10.
põrandakate
11.
tasanduskiht
12.
ripplagi
13.
raudbetoonist vahelagi
14.
ettevalmistav kiht
15.
Rockwool kivivill - Steprock ND
5-3-5

5.3.6 Seina soojustamine väljastpoolt, tuulutatav fassaad (klaasviimistlus)

 
1.
kinnitusdetail
2.
kinnituselemendi
3.
fassaadiviimistlus - klaas
4.
siseviimistlus
5.
müüritis
6.
Rockwool kivivill
5-3-6

5.3.7 Seina soojustamine väljastpoolt, tuulutatav fassaad (klaasviimistlus)

 
1.
siseviimistlus
2.
müüritis
3.
tihend
4.
Rockwool kivivill
5.
kinnitusdetail
6.
kinnituselemendid
7.
fassaadiviimistlus - klaas
8.
aknaraam
5-3-7

5.3.8 Seina soojustamine väljastpoolt, tuulutatav fassaad

 
1.
Rockwool kivivill
2.
kinnitusdetail
3.
"T" metallprofiil
4.
nurgik
5-3-8System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)