System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Kolmekihilised kiviseinad

3.2.1 Kivisein (alumine seina osa)

Põrandakonstruktsioone vt. 1.2
Vundamendikonstruktsioone vt. 2.1
1.
Rockwool kivivill
2.
kivisein/müüritis
3.
hüdroisolatsioon
4.
sidumisankur
5.
siseviimistlus
6.
vundament
7.
tihend
8.
talad
9.
laudpõrand
3-2-1

3.2.2 Kiviplokkidest sein (alumine seina osa)

Põrandakonstruktsioone vt. 1.2
Vundamendikonstruktsioone vt. 2.1
1.
hüdroisolatsioon
2.
Rockwool kivivill - Floor Batts
3.
kivisein/müüritis
4.
Rockwool kivivill
5.
sidumisankur
6.
betoonplokid
3-2-2

3.2.3 Kivisein koos vahelae sõlmega

Põrandakonstruktsioone vt. 1.3
Märkus: Aknad paigaldatakse vastavalt tootja nõuetele.
1.
sillus
2.
hüdroisolatsioon
3.
välismüüritis
4.
Rockwool kivivill
5.
Rockwool kivivill - Floor Batts
6.
sidumisankur
7.
aken
8.
tihend
9.
sisemüüritis (250 mm)
10.
siseviimistlus
11.
puitlaastplaat
3-2-3

3.2.4 Kivisein

Põrandakonstruktsioone vt. 1.3
Märkus: Aknad paigaldatakse vastavalt tootja nõuetele.
1.
sillus
2.
hüdroisolatsioon
3.
kivisein
4.
Rockwool kivivill
5.
tihend - Floor-Batts
6.
sidumisankur
7.
sillus
8.
sillus
9.
tihend
10.
aken
3-2-4

3.2.5 Kiviplokksein koos vahelae sõlmega

Põrandakonstruktsioone vt. 1.3
Märkus: Aknad paigaldatakse vastavalt tootja nõuetele.
1.
sillused
2.
hüdroisolatsioon
3.
kivisein
4.
Rockwool kivivill
5.
Rockwool kivivill - Floor Batts
6.
sidumisankur
7.
aken
8.
tihend
9.
betoon plokid
10.
siseviimistlus
11.
puitlaastplaat
3-2-5

3.4.1 Mitmekihiline raudbetoonsein (monteeritav raudbetoonelement)

Armatuuri koguse arvestab ja selle paigaldamist näitab raudbetoonkonstruktsioonide projekteerija või tootja.
Ühendusvarraste ja armatuurina käsutatakse roostevaba või tsingitud minim. 05 mm terastraati.
1.
sisemine raudbetoonelemendi osa
2.
ühendusvarras
3.
Rockwool kivivill
4.
armatuur
5.
välimine raudbetoonelemendi osa
6.
armatuurvõrk
3-4-1

3.5.1 Ventileeritav telliskivisein (alumine osa)

Sisemüüritisena võib käsutada betoon-, keramsiitbetoon- vm. blokke.
1.
pinnas
2.
pandus (vee eemalejuhtimiseks)
3.
drenaažikiht (killustik, kruus)
4.
vundament
5.
krohv
6.
tihend
7.
ventilatsiooniavad
8.
hüdroisolatsioon
9.
sidumisankur
10.
tellisviimistlus
11.
tuuletõke - Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
12.
Rockwool kivivill
13.
siseviimistlus
14.
sisemüüritis
15.
Rockwool kivivillaplaadid - Floor-Batts
3-5-1
Niisuguse konstruktsiooniga seinad ehitatakse juhul:
1. Kui teostatud arvutustega on kindlaks tehtud, et soojusisolatsioonikihti koguneb niiskus (nt. kui seina sisemise klhi aurutaklstus on välimise klhl aurutakistusega võrdne või sellest väiksem.)
2. Kui välimine kiht on silikaattellistest või kui teliisviimistiuse paksus on väiksem kui 120 mm.
3. Kui välismüüritise vuugid ei ole rihveldatud ega täidetud nii, et väheneks seina veeimavus ja - läbilaskvus.
4. Kui välismüüritise ehitusel käsutatav mört ei sisalda selle veeläbliaskvust vähendavaid lisandeid.
5. Kui sein on avatud, valitsevate tuulte ja sademete eest kaitsmata köhas (katusekamiis peab vähemalt 45 cm seinast eenduma).

3.5.2 Ventileeritav telliskivisein (keskmine osa)

Sisemüüritisena võib käsutada betoon-, keramsiitbetoon- vm. blokke.
1.
sillus
2.
hüdroisolatsioon
3.
ventilatsiooniavad
4.
tellisviimistlus
5.
tuuletõke - Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
6.
Rockwool kivivillaplaadid - Floor Batts
7.
Rockwool kivivill
8.
sidumisankur
9.
aken
10.
tihend
11.
hüdroisolatsioon
12.
sisemüüritis
13.
siseviimistlus
14.
puitlaastplaat
3-5-2
Niisuguse konstruktsiooniga seinad ehitatakse juhul:
1. Kui teostatud arvutustega on kindlaks tehtud, et soojusisolatsioonikihti koguneb niiskus (nt. kui seina sisemise kihi aurutakistus on välimise kihi aurutakistusega võrdne või sellest väiksem.)
2. Kui välimine kiht on silikaattellistest või kui tellisviimistluse paksus on väiksem kui 120 mm.
3. Kui välismüüritise vuugid ei ole rihveldatud ega täidetud nii, et väheneks seina veeimavus ja - läbilaskvus
4. Kui välismüüritise ehitusel käsutatav mört ei sisalda selle veeläbilaskvust vähendavaid lisandeid.
5. Kui sein on avatud, valitsevate tuulte ja sademete eest kaitsmata köhas (katusekamiis peab vähemalt 45 cm seinast eenduma).

3.5.3 Ventileeritav telliskivisein (koos vahelae sõlmega)

Sisemüüritisena võib kasutada betoon-, keramsiitbetoon- vm. blokke.
1.
sillus
2.
hüdroisolatsioon
3.
ventilatsiooniavad
4.
tuuletõke - Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
5.
tellisviimistlus
6.
Rockwool kivivill
7.
tihend - Rockwool kivivillaplaadid Floor-Batts
8.
sidumisankur
9.
sisemüüritis
10.
laepaneel
11.
betoonikiht
12.
sillus
13.
sillus
14.
tihend
15.
aken
3-5-3
Niisuguse konstruktsiooniga seinad ehitatakse juhul:
1. Kui teostatud arvutustega on kindlaks tehtud, et soojusisolatsioonikihti koguneb niiskus
(nt. kui seina sisemise kihi aurutakistus on välimise kihi aurutakistusega võrdne või sellest väiksem.)
2. Kui välimine kiht on silikaattellistest või kui tellisviimistluse paksus on väiksem kui 120 mm.
3. Kui välismüüritise vuugid ei ole rihveldatud ega täidetud nii, et väheneks seina veeimavus ja - läbilaskvus.
4. Kui välismüüritise ehitusel kasutatav mört ei sisalda selle veeläbilaskvust vähendavaid lisandeid.
5. Kui sein on avatud, valitsevate tuulte ja sademete eest kaitsmata kohas (katusekarniis peab vähemalt 45 cm seinast eenduma).

3.5.4 Ventileeritav telliskivisein (horisontaallõige)

Sisemüüritisena võib käsutada betoon-, keramsiitbetoon- vm. blokke.
1.
siseviimistlus
2.
sisemüüritis
3.
Rockwool kivivill
4.
tuuletõke - Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
5.
tuulutusvahe
6.
sidumisankur
7.
tellisviimistlus
8.
ventilatsiooniavad
3-5-4
Niisuguse konstruktsiooniga seinad ehitatakse juhul:
1. Kui teostatud arvutustega on kindlaks tehtud, et soojusisolatsioonikihti koguneb niiskus (nt. kui seina sisemise kihi aurutakistus on välimise kihi aurutakistusega võrdne või sellest väiksem.)
2. Kui välimine kiht on silikaattellistest või kui tellisviimistluse paksus on väiksem kui 120 mm.
3. Kui välismüüritise vuugid ei ole rihveldatud ega täidetud nii, et väheneks seina veeimavus ja - läbilaskvus.
4. Kui välismüüritise ehitusel käsutatav mört ei sisalda selle veelabilaskvust vähendavaid lisandeid.
5. Kui sein on avatud, valitsevate tuulte ja sademete eest kaitsmata köhas (katusekarniis peab vähemalt 45 cm seinast eenduma).System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)