System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)

Karkass-seinad

3.2.6 Seina soojustus

Olemasolev sein peab olema auru läbilaskvate omadustega.
Isolatsioonikihi soovitatav paksus 50 mm.
1.
olemasolev sein
2.
Rockwool kivivill
3.
puitsõrestiku hüdroisolatsioon
4.
puitkarkass
5.
aurutõke
6.
siseviimistlus
3-2-6

3.3.1 Tuulutatav puitkarkassi ja kivivooderdusega sein

 
1.
sidumisankur
2.
tuuletõke
3.
tuulutusvahe
4.
kivivooder
5.
horisontaalne roovitis
6.
Rockwool kivivill
7.
puidust seinakarkass
8.
aurutõke
9.
siseviimistlus
3-3-1

3.3.2 Tuulutatav puitkarkassi ja kivivooderdusega sein

 
1.
siseviimistlus
2.
aurutõke
3.
horisontaalne roovitis
4.
Rockwool kivivill
5.
seinakarkass
6.
sidumisankur
7.
tuuletõke
8.
tuulutusvahe
9.
kivivooder
3-3-2

3.3.3 Fassaaditellistega viimistletud ventileeritav karkasssein (alumine põrandaalust kattev osa)

Põrandakonstruktsioone vt. 1.2
Vundamendikonstruktsioone vt. 2.1
1.
hüdroisolatsioon
2.
tellisviimistlus
3.
sidemed (ankrud)
4.
tuuletõke
5.
vertikaalprussid
6.
ventileeritav õhkvahe
7.
vahetükk
8.
sisevooder
9.
aurutõke
10.
põikpruss
11.
Rockwool kivivill
3-3-3

3.3.4 Tuulutatav puitkarkassi ja kivivooderdusega sein (keskmine osa)

1.
kivivooder
2.
tuulutusvahe
3.
sidumisankur
4.
tuuletõke
5.
kividevahelised ventilatsiooniavad
6.
sillus
7.
hermeetik
8.
puitkarkass
9.
aurutõke
10.
Rockwool kivivill
11.
siseviimistlus
12.
tihend
13.
aken
3-3-4

3.3.5 Tuulutatav puitkarkassi ja kivivooderdusega sein (horisontaallõige)

 
1.
siseviimistlus
2.
aurutõke
3.
Rockwool kivivill
4.
puitkarkass
5.
tuuletõke
6.
tuulutusvahe
7.
sidumisankur
8.
kivivooder
3-3-5

3.3.6 Tuulutatav puitkarkassi ja kivivooderdusega sein (alumine osa)

Põrandakonstruktsioone vt. 1.1
Vundamendikonstruktsioone vt. 2.1
1.
ventilatsiooniavad
2.
puidust müürilatt
3.
kivisein
4.
sidumisvarras
5.
tuuletõke
6.
Rockwool kivivill
7.
aurutõke
8.
siseviimistlus
3-3-6

3.3.7 Tuulutatav karkass-sein tellisviimistluskihiga

 
1.
välismüür
2.
tuulutusvahe
3.
sidumisankur
4.
tuuletõke Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
5.
Rockwool kivivill
6.
aurutõke
7.
siseviimistlus
8.
puidust seinakarkass
3-3-7

4.1.1 Ventileeritav karkass-sein plaatmaterjalist voodriga (alumine osa)

Põrandakonstruktsioone vt. 1.1
Vundamendikonstruktsioone vt. 2.1
1.
vahetükk
2.
karkassi pruss
3.
plaatmaterjalist vooder
4.
tuuletõke
5.
õhkvahe paksust reguleerivad
ventilatsioonisoontega prussid
6.
Rockwool kivivill
7.
aurutõke
8.
sisevooder
4-1-1

4.1.2 Tuulutatav puitkarkass-sein (keskmine osa)

 
1.
seina välisviimistlus
2.
aknaplekk
3.
tuulutusavadega roovitis
4.
tuuletõke
5.
Rockwool kivivill
6.
aurutõke
7.
siseviimistlus
8.
karkass
9.
aken
10.
tihend
4-1-2

4.1.3 Laudvooderdusega karkass-sein

 
1.
siseviimistlus
2.
lisaroovitis
3.
aurutõke
4.
Rockwool kivivill
5.
välisviimistlus (vertikaallaudis)
6.
tuuletõke
7.
vertikaalne seinakarkass
4-1-3

4.1.4 Laudvooderdusega karkass-sein

 
1.
välisviimistlus (vertikaallaudis)
2.
tuulutusvahe
3.
aknaplekk
4.
horisontaalne roovitis
5.
tuuletõke
6.
Rockwool kivivill
7.
aurutõke
8.
siseviimistlus
9.
puitkarkass
10.
aken
11.
tihend
4-1-4

4.1.5 Metallprofiilidest tuulutatav kergsein (keskmine osa)

Wentirock tuuletõkke/soojustusplaatide kasutamisel ei ole vajalik täiendav tuuletõkkekihi paigaldamine.
1.
välisviimistlus - profiilplekk
2.
tuulutusvahe
3.
külmasilla tõke - Rockwool Dachrock185
4.
tuuletõkkekiht
5.
Rockwool kivivill
6.
aurutõke
7.
metallkarkass (Z vms profiil)
8.
siseviimistlus - profiilplekk
4-1-5

4.1.6 Ventileeritav palkvooderdusega karkass-sein

Tuuletõkkeks võib käsutada tuuletõkkekilet.
Sein tuuldub esimesse ja viimasesse paigiritta tehtud avade kaudu.
1.
vundament
2.
krohv
3.
prussi kinnitusankur
4.
pruss
5.
Rockwool kivivill
6.
tuuletõke - Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
7.
tuulutusvahe
8.
palkvooderdus
9.
horisontaalne roovitis
10.
aurutõke
11.
siseviimistlus
4-1-6

4.1.7 Tuulutatav laudviimistlusega karkass-sein

 
1.
siseviimistlus
2.
puitkarkass
3.
aurutõke
4.
Rockwool kivivill
5.
välisviimistlus (horisontaalselt naelutatud voodrilauad)
6.
tuuletõke - Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
7.
tuulutusvahe
8.
täiendav antiseptiliselt töödeldud tala
4-1-7

4.1.8 Tuulutatav tellisviimistlusega karkass-sein

 
1.
välismüür
2.
tuulutusvahe
3.
sidumisankur
4.
puidust seinakarkass
5.
tuuletõke - Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
6.
Rockwool kivivill
7.
aurutõke
8.
täiendav antiseptiliselt töödeldud tala
9.
siseviimistlus
4-1-8

4.1.9 Tuulutatav laudviimistlusega karkass-sein (karkass - termoprofiil)

 
1.
välisviimistlus - vooderdus
2.
tuulutusvahe
3.
tuuletõke
4.
Rockwool kivivill
5.
antiseptiliselt töödeldud vertikaaitaiad
6.
termoprofiil
7.
aurutõke
8.
siseviimistlus
4-1-9

4.1.10 Tuulutatav laudviimistlusega karkass-sein (puitkarkass)

 
1.
välisviimistlus
2.
antiseptiliselt töödeldud vertikaaltalad
3.
tuuletõke - Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
4.
Rockwool kivivill
5.
puidust seinakarkass
6.
aurutõke
7.
siseviimistlus
8.
tuulutusvahe
4-1-10

4.3.1 Krohvviimistlusega karkass-sein

Krohwiimistlus teostatakse vastavalt tootja nõuetele.
Juhinduda kivivilla plaatide paigaldusnõuetest.
Vineeri on soovitav puurida Ø 18-20 mm läbimõõduga avad.
Avad puuritakse üksteise suhtes malelauataoliselt nihutatult 250/250 mm sammuga.
Fassaadiplaatide (7) minimaalpaksus on 100 mm.
1.
siseviimistlus
2.
aurutõke
3.
Rockwool kivivill
4.
niiskuskindel vineer
5.
liim
6.
villatüübel
7.
Rockwool kivivillaplaadid - Fasrock või Fasrock L
8.
polümeerkrohv
9.
dekoratiivviimistluskiht
10.
armatuurvõrk
11.
antiseptitud prussid
4-3-1

4.3.2 Krohvviimistlusega karkass-sein (karkass - termoprofiil)

 
1.
krohv
2.
armatuurvõrk
3.
Rockwool kivivill - Fasrock
4.
Rockwool kivivill
5.
kinnitusdetail
6.
aurutõke
7.
termoprofiil
8.
siseviimistlus
4-3-2

5.1.5 Palkseinte soojustamine väljastpoolt, käsutades viimistluseks plaatmaterjali

Tuuletõkkeks võib käsutada tuuletõkkekilet.
1.
siseviimistlus
2.
aurutõke
3.
palksein
4.
toppematerjal
5.
Rockwool kivivill
6.
tuuletõke - Rockwool kivivillaplaadid Wentirock
7.
tuulutusvahe
8.
plaatvooder
9.
antiseptitud prussid
10.
lisaroovitis
5-1-5System.Net.WebException: Unable to connect to the remote server ---> System.Net.Sockets.SocketException: A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond 159.135.136.33:80 at System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress) at System.Net.Sockets.Socket.InternalConnect(EndPoint remoteEP) at System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Int32 timeout, Exception& exception) --- End of inner exception stack trace --- at System.Net.WebClient.DownloadDataInternal(Uri address, WebRequest& request) at System.Net.WebClient.DownloadData(Uri address) at System.Net.WebClient.DownloadData(String address) at System.Xml.Xsl.CompiledQuery.Script1.retrieveTemplate(String baseurl, String template, String section, String title, String metatags)